O Sol·liciti Informació

Assegurança de Responsabilitat Civil de Consellers i Directius - D&O

La cobertura tradicional d`aquest tipus d`assegurança és la Responsabilitat Civil dels Consellers i Directius com a conseqüència d`errades en la gestió empresarial que pugui posar en risc el seu patrimoni personal.

Les noves pòlisses no només cobreixen les garanties pròpies de Responsabilitat Civil sinó que tendeixen a donar un servei directe d`assistència per fer front a certs esdeveniments que es pot trobar l`empresa.

Ampliació de cobertura pels Consellers i Directius:
- Ampliació del terme de persona assegurada a tots els empleats.
- Cobertura de directe i no només de despeses de defensa jurídica pels casos d`homicidi empresarial.
- Cobertura fins a la liquidació en cas de concurs voluntari.
- Mitigació de Reclamacions i Circumstàncies.

Ampliació de cobertura per la Societat (tradicionalment només hi havia cobertura pels Directius):
- Despeses de Mitigació i Resposta (comunicació de Crisi Corporativa, Interim Management, Suplantació d`identitat).
- Despeses de defensa per danys personals i materials, contaminació, incompliment contractual, responsabilitat penal, homicidi empresarial, acció social de responsabilitat.
- Responsabilitat Corporativa.
- Pràctiques d`ocupació indegudes.
- Promotor de plans de pensions.

 

Sol·liciti informació en el següent enllaç.

Corredoria d´Assegurances J.Tell S.L.
Rosselló 255, 5è - 2a · 08008 Barcelona
T. 933 014 083
E. info@jtellassegurances.com