O Sol·liciti Informació

Empresa

J. TELL és una Corredoria d´Assegurances totalment independent de les Companyies d´Assegurances o altres entitats financeres, el que ens permet treballar plenament en defensa dels nostres assegurats.

El nostre treball és estudiar les necessitats dels nostres clients, trobar les assegurances que se li adaptin millor entre les principals companyies del mercat i, assessorar i gestionar els seus sinistres.

Els Nostres Valors

La professionalitat i qualitat dels serveis prestats, són els aspectes fonamentals que defineixen la nostra tasca. 

  • Oferim un servei de qualitat i personalitzat.
  • Aportem tota la nostra experiència professional.
  • Garantim la defensa i protecció total dels seus interessos.
Posem a la seva disposició tota la nostra experiència, oferint-li la gamma més gran de productes, sempre adaptant-se a les seves necessitats.

 Garanties

»Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona tom 24.890, foli 159, full 78.895, Secció General.
»Inscrita en el Registre de la Direcció General d´Assegurances amb el número J-489.
»Contractada assegurança de responsabilitat civil d´acord amb la Llei 9/1992 de Mediació en Assegurances Privades.
»Arxiu de Dades Personals inscrit a l´Agència de Protecció de Dades amb el codi 2042250398.
 
Política de privacitat

Corredoria d´Assegurances J.Tell S.L.
Rosselló 255, 5è - 2a · 08008 Barcelona
T. 933 014 083
E. info@jtellassegurances.com