O Sol·liciti Informació

Assegurances de Vida

Les nostres assegurances busquen garantir la protecció de les persones que l´assegurat té a càrrec seu.

Vida risc
Jubilació i estalvi
Plans de protecció d´estudis
Plans de previsió
Plans de pensions
Fons d´inversió
Decessos
Altres.

Corredoria d´Assegurances J.Tell S.L.
Rosselló 255, 5è - 2a · 08008 Barcelona
T. 933 014 083
E. info@jtellassegurances.com