O Sol·liciti Informació

Assegurances Empreses

Els nostres serveis per a assegurances d´Empreses inclouen: consultoria d´assegurances, anàlisi i gerència de riscos i gestió integral de pòlisses i assegurances.

Assegurances col·lectives
Avaria de maquinària
Muntatge
Contingències
Multirisc industrial
Tot risc industrial
Accidents col·lectius i de conveni
Administracions públiques
R. C. General
R. C. Professional. Metges, assessors, consultors, enginyers, arquitectes, economistes, etc. Totes les professions.
R. C. Empreses de neteja i serveis externalitzats
R. C. Empreses de seguretat i control d´accessos
Mercaderies perilloses
Pèrdua de beneficis
Construcció
Assegurança de crèdit
Assegurança de caució
Assegurança de riscos cibernètics 

Assegurança de D & O amplia la seva cobertura a un nou concepte de Gestió Empresarial

 

 

 

 

Corredoria d´Assegurances J.Tell S.L.
Rosselló 255, 5è - 2a · 08008 Barcelona
T. 933 014 083
E. info@jtellassegurances.com