O Sol·liciti Informació

Assegurances Transports

Li assegurem els béns transportats contra els riscos que puguin afectar durant el seu desplaçament i en el transcurs del temps en què els béns han de romandre en repòs a causa de les circumstàncies del viatge.

Transport
Cascos marítims
Aviació
Altres.

 

Corredoria d´Assegurances J.Tell S.L.
Rosselló 255, 5è - 2a · 08008 Barcelona
T. 933 014 083
E. info@jtellassegurances.com