O Sol·liciti Informació

Serveis

Anàlisi i Gerència de Riscos 

En matèria d´anàlisi i gerència de riscos treballem sobre tres grans blocs:

  • Detecció i anàlisi de riscos. Identificació dels riscos a què estan exposats els actius, responsabilitats, etc.
  • Inspecció de riscos. Visita a la situació del risc i assessorament en matèria de seguretat preventiva, per eliminar i atenuar riscos i disminuir costos.
  • Alternatives d´assegurament. Proposició de les diferents alternatives i assessorament en la relació costos-garanties-companyies.

Consultoria d´Assegurances

La consultoria d´assegurances és fonamental per a l´adaptació de les necessitats que van sorgint durant l´exercici de l´activitat.
 
Realitzem un estudi i anàlisi exhaustiva de les pòlisses en vigor, condicions, cobertures, primes; a fi d´identificar les necessitats que poguessin existir, i desenvolupem productes específics que s´adapten a les necessitats de cada client.

Gestió Integral de Pòlisses i Assegurances

Realitzem totes les gestions directament amb les Companyies des de la contractació i manteniment de les pòlisses fins a l´obertura, tramitació i tancament dels sinistres.
 
Treballem amb companyies asseguradores de prestigi i solvència provada, buscant sempre els mercats més competitius en primes, condicions i cobertures, perquè els nostres clients obtinguin el major benefici.

Corredoria d´Assegurances J.Tell S.L.
Rosselló 255, 5è - 2a · 08008 Barcelona
T. 933 014 083
E. info@jtellassegurances.com